Felhasználási feltételek

www.lenergy.hu felhasználási feltételei
Hatályos: 2012. február 15. napjától
I. Bevezető rendelkezések

1. A jelen Felhasználási feltételek a LENERGY MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1032 Budapest, Kiscelli utca 7-9., levelezési címe: 1032 Budapest, Kiscelli utca 7-9. – a továbbiakban: Üzemeltető/Adatkezelő – által üzemeltetett https://www.lenergy.hu (a továbbiakban Weboldal) oldalain elérhető szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

2. A Szolgáltatás használatával, illetve a Weboldal bármely oldalának látogatásával a Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket. Az Üzemeltető jogosult a jelen Felhasználási feltételek egyoldalú módosítására akként, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon jól láthatóan és közérthetően tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használata, illetve a Weboldal bármely oldalának látogatása a Felhasználási Feltételek módosításának elfogadását jelenti. Az Üzemeltető ezúton is javasolja a Felhasználóknak, hogy a Felhasználási feltételeket időről-időre ismét tanulmányozzák át, hogy a hatályos információk birtokában legyenek.

II. A Szolgáltatás használatának általános szabályai

1. Regisztráció, felhasználói fiók

1.1 A Weboldalon jelenleg elérhető egyetlen szolgáltatás sem kötött felhasználói fiók létrehozásához, vagy regisztrációhoz. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a későbbiekben olyan szolgáltatásokat indítson, amelyek igénybevételére a Felhasználó csak regisztrációt követően, felhasználói fiók létrehozásával válik jogosulttá. A regisztrációhoz kötött szolgáltatások elindulásáról és ehhez kapcsolódóan a jelen felhasználási feltételek változásáról az Üzemeltető rövid felhívás formájában jól láthatóan és közérthetően tájékoztatja a Felhasználókat.

2. A Szolgáltatás használatának feltételei

2.1 Az Üzemeltető a Szolgáltatást (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – a továbbiakban: Elkertv. – alapján) szolgáltatóként működteti.

2.2 A Weboldalon megjelenő információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. A megjelenített cég- vagy termékinformációk sem a gyártók vagy forgalmazók, sem az Üzemeltető részéről nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek, azok semmilyen körülmények között nem alkalmasak szerződés létrehozására.

2.3 A Weboldalon megjelenített minden információ (ideértve a termékjellemzőket is) kizárólag tájékoztatás céljából kerül közzétételre. A Weboldalon megjelenített információk közül egyes cég- és termékinformációkat a gyártó (vagy a termékek felett rendelkezni jogosult) bocsátja az Üzemeltető rendelkezésére, így a Felhasználó által elérhetővé tett információk részben harmadik személytől származnak.

2.4 Az Üzemeltető a Szolgáltatás során mindenkor az általában elvárható gondossággal jár el, azonban előfordulhat, hogy a Weboldalon publikált információk, műszaki jellemzők, paraméterek, grafikai elemek, vagy egyéb részletek nem teljes körűek. A Felhasználó a Weboldal használatával tudomásul veszi, hogy a termék jellemző tulajdonságait, így különösen a kivitelezését, összetételét, műszaki jellemzőit, mennyiségét, származási helyét, eredetét, előállításának vagy szolgáltatásának módját és időpontját, beszerezhetőségét, szállítását, alkalmazását, a használatához, fenntartásához szükséges ismereteket, adott célra való alkalmasságát, a használatától várható eredményeket, veszélyességét, kockázatait, egészségre gyakorolt hatásait, környezeti hatásait, energiafelhasználási ismérveit, tesztelését, ellenőrzöttségét vagy annak eredményét szükséges részleteiben ellenőriznie az információk felhasználása előtt.
2.5 Az Üzemeltető a Szolgáltatás során mindenkor az általában elvárható gondossággal jár el, azonban előfordulhat, hogy a Weboldalon publikált, és a gyártótól származó információk, műszaki jellemzők, paraméterek, grafikai elemek, vagy egyéb részletek hibákat tartalmaznak. A közvetített információk és tartalmak (pl. termékleírások, katalógusok) esetén a Weboldalon található információk pontosságáért és hibátlanságáért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Előfordulhat, hogy a Weboldalon fellelhető információk esetenként elavultnak bizonyulnak (például továbbra is szerepel olyan termék a Weboldalon, amelyet a gyártó kivont a forgalomból). Az Üzemeltető mindent megtesz az információk aktualizálása érdekében, de nem vállal felelősséget az információk naprakészségéért. A Felhasználó a Weboldal használatával tudomásul veszi, hogy az információkat szükséges a felhasználás előtt részleteiben ellenőriznie. A tájékoztató jellegű, a Felhasználó által nem ellenőrzött információk használatához köthető esetleges károkért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.

2.6 A Weboldalon szereplő, más (külső) weboldalakra mutató linkek (hivatkozások) mögött található tartalmak nem tartoznak az Üzemeltető szerkesztése alá, a Weboldal kizárólag a Felhasználók kényelme érdekében tartalmazza ezeket a linkeket.

2.7 A Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget a Felhasználó viseli, ideértve például a bárki által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmaknak (például vírusok, férgek) a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károkat és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

2.8 Az Üzemeltető a Weboldal részeit vagy egészét bármikor, bármilyen formában módosíthatja, vagy a Weboldal részeinek vagy egészének elérhetőségét bármikor megszüntetheti, vagy a megjelenített tartalmakat előzetes figyelemfelhívás nélkül törölheti.

2.9 Az Internet nyílt, és biztonságosnak nem tekinthető hálózat jellegére figyelemmel az elektronikus formában továbbított tartalmak késedelmes megérkezése, megsemmisülése vagy bármely egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.

2.10 Az Üzemeltető nem garantálja, hogy a Weboldalhoz való hozzáférés folyamatos, vagy hibamentes lesz. A Weboldal használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működéséből, az esetleges üzemzavarból eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősségét az Üzemeltető kizárja.

2.11 Az Üzemeltető díjmentesen bocsátja a Felhasználó használatára a Weboldalon található információkat és szolgáltatásokat. A Weboldal használatának feltétele, hogy az ott található információkat és szolgáltatásokat semmilyen törvényellenes, vagy az itt felsorolt feltételek és figyelmeztetések által tiltott célra ne használja.

3. Adatvédelmi tájékoztató

A felhasználói adatok kezelésével, illetve a személyes adatok védelméhez fűződő jog érvényesítésével kapcsolatos minden információ megtalálható az Adatvédelmi szabályzatban, amely az alábbi címen érhető el, és amely a jelen Felhasználási feltételek elválaszthatatlan részét képezi: https://lenergy.hu/felhasznalasi-feltetelek/

III. Hírlevél

A Hírlevél opcióban a Felhasználó a nevének és E-mail címének megadásával a „Feliratkozás” gombra kattintva feliratkozhat a Weboldal hírleveleire. A kiküldött hírlevelek mindegyikében lehetőséget biztosít az Üzemeltető a hírlevél lemondására a levélben található linkre kattintva.

IV. Jogsértő tartalom illetve észlelt hibák jelzése

1. Jogsértő tartalom jelzése

1.1 Ha a Felhasználó észleli, hogy a közzé- vagy hozzáférhetővé tett információ – véleménye szerint – más személy jogát vagy jogos érdekét sérti, és ezt jelzi az Üzemeltetőnek, – amennyiben a bejelentés megalapozott – az Üzemeltető haladéktalanul gondoskodik az információ eltávolításáról. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű bejelentések vizsgálatát megtagadja.

1.2 Az Üzemeltető kéri a Felhasználókat, hogy amennyiben a felsorolt rendelkezésekbe ütköző, jogsértő tartalmakat találnak a Weboldalon, azt az Üzemeltetőnek haladéktalanul jelentsék az alábbi e-mail címen: lenergy@lenergy.hu

2. Észlelt hibák jelzése

Amennyiben a Felhasználó észleli, hogy a Weboldalon fellelhető valamely adat, információ hibás, vagy nem felel meg a valóságnak, vagy attól eltér, akkor az Üzemeltető kéri Felhasználó jelzését a hiba korrigálása érdekében az alábbi e-mail címen: lenergy@lenergy.hu

V. Linkek elhelyezése

1. A LENERGY Weboldalra mutató linket az ezen pontban felsorolt feltételek betartása mellett külön engedély nélkül el lehet helyezni egyéb weboldalakon, azonban minden ilyen esetben az Üzemeltetőt az Impresszumban megadott elérhetőségei valamelyikén írásban (postai levél, e-mail, fax útján) értesíteni kell a linket elhelyező weboldal üzemeltetőjének elérhetőségei megadásával együtt.

2. A Weboldalra mutató link elhelyezésének feltételei:
a) a linkelő weboldalnak tartalmaznia kell a LENERGY logóját,
b) a link kizárólag a www.lenergy.hu tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása nem lehetséges,
b) a linkelő weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy a Weboldal javasolja, vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását,
c) a linkelő weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a LENERGY-ről,
d) a linkelő weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy közízlést sértő tartalmat.

3. A méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen jelen Weboldal Üzemeltetője kifogást emel, és annak megszüntetését kezdeményezi.

VI. Szerzői jogi és iparjogvédelmi rendelkezések

A lenergy.hu a LENERGY Magyarország Kft. szellemi terméke, melyre vonatkozóan a LENERGY Magyarország Kft. minden jogot fenntart. A Weboldal tartalma, mint adatbázison fennálló szerzői jog kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható fel.

VII. Irányadó jog és illetékesség

A jelen Felhasználási feltételekre irányadó jog Magyarország joga. A jelen Felhasználási feltételekkel, illetve a Szolgáltatás használatával összefüggő jogviták elbírálására a Felhasználók és az Üzemeltető a hatáskörtől függően alávetik magukat a Székesfehérvári Városi Bíróság illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.