Impresszum

A honlap üzemeltetője:
LENERGY MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1032 Budapest, Kiscelli u. 7-9
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-973699
Adószáma: 23690750-2-41
Közösségi adószáma: HU23690750
Bankszámla száma: 10300002-10554404-49020019 MKB BANK Zrt. (1051 BUDAPEST, VÁCI utca 38.) kezeli

Elérhetőség:
Levélcím: 1032 Budapest, Kiscelli utca 7-9.
Telefon: +36-1-898-3410
Fax: +36-1-631-9086
E-mail: lenergy@lenergy.hu
Internet: www.lenergy.hu

Felelős kiadó:
Gaál Péter ügyvezető

A LENERGY MAGYARORSZÁG Kft. (Üzemeltető) ezúton is tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Weboldalainak böngészése egyúttal a Felhasználási feltételek elfogadását is jelenti.